Hanging holder with hand disinfectant 1L

Very practical, functional, high-quality hanging wall holder and hand disinfectant ADK-612, 1L SET:

The holder is suitable for a 1L capacity "Higėja" hand disinfectant bottle ADK-612. The neck of the bottle is firmly pressed into the holder, so the inserted bottle holds firmly and does not slip to the sides.

The set includes:

 • Holder
 • 1 L ADK-612 hand disinfectant (nozzle type may vary)
 • Screws are not included in the set

Holder features:

 • The holder is made of high-quality 5 mm PVC ESA-D plastic.
 • Attached to the wall, furniture.

Holder dimensions:

 • Width: 100 mm
 • Height: 213 mm +-2%
 • Depth: 95 mm +-2%

Hand disinfectant properties:

 • Provides a wide range of disinfection against various pathogens (read below);
 • The glycerol in the disinfectant protects the hands from irritation and dehydration.
 • Used only for hand disinfection.

 


Rankų dezinfekanto  ADK-612, 1L APRAŠYMAS:

 • Asmens higienos dezinfekantas (1 produktų tipas).
 • Pasižymi labai greitu ir plataus antimikrobinio spektro poveikiu.
 • Nėra dažiklių ir aromatinių medžiagų.
 • Sudėtyje esantis glicerolis apsaugo rankas nuo sudirgimo ir išsausėjimo.

SUDĖTIS:

Veikliosios medžiagos: propan-2-olis, CAS Nr. 67-63-0, EB Nr. 200-661-7, 30%, alkil (C12-16) dimetilbenzilamonio chloridas, CAS Nr. 68424-85-1, EB Nr. 270-325-2, 0,1%. Sudėtyje yra glicerolio, etanolio, citrinų rūgšties.

VEIKIMAS:

Atlieka plataus spektro dezinfekcijos poveikį šiems ligų sukėlėjams: Bakterijoms – Psiaudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Mycobacterium terrae (TBC), Mycobacteriumn avium ir kt. Grybeliams –A.brasiliensis, Candida albicans. Visiems lipofilianimas virusams - hepatito B virusui (HBV), ŽIV (HIV), hepatito C virusui (HCV), Herpes simplex, Influenza, Vaccinia ir kt. – veikimo laikas 30 sek.

NAUDOJIMAS:

Dėmesio! Profesionalieji vartotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos priemones. Naudojama higieninei rankų ir odos (kojų ir kt.) dezinfekcijai sveikatos priežiūros ir visuomeninės paskirties (kosmetikos ir grožio salonuose, kirpyklose ir kt.) įstaigose, maisto pramonės ir viešojo maitinimo įmonėse. Priemonė paruošta naudojimui. Į švariai nuplautą sausą odą (dezinfekuojant rankas, kojas – ypač tarp pirštų, aplink nagus) įtrinti 1–5 ml priemonės. Priemonė ant odos gali būti ir užpurškiama. Preparatas ant odos išdžiūsta per 3–5 min. Po dezinfekcijos odos nuplauti nereikia.

PAPILDOMA INFORMACIJA:

Atsargiai. Labai degus skystis. Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai tai galima padaryti. Toliau plauti akis.

Vengti patekimo į akis. Sukelia smarkų akių dirginimą.
Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių.

Nenaudoti gleivinių dezinfekcijai.
Nenaudoti veido odos dezinfekcijai.

Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.

LAIKYMO SĄLYGOS:

Laikyti sandarioje taroje, vėdinamose patalpose, atskirai nuo karščio šaltinių.

Tinkamumo naudoti laikas:  24 mėn.

 

Call Us Contact us